HOA - mtg Min

LPV HOA minutes 3/7/22

posted May 24, 2022, 11:55 AM by Lpvillage RobertaZ


LPV HOA minutes 1-3-2022

posted Feb 18, 2022, 9:30 AM by Lpvillage RobertaZ


LPV HOA minutes 12-6-2021

posted Jan 12, 2022, 11:08 AM by Lpvillage RobertaZ


LPV HOA minute 11-1-2021

posted Jan 27, 2021, 9:29 AM by Lpvillage RobertaZ   [ updated Jan 12, 2022, 11:05 AM ]


LPV HOA Minutes 3-2-20

posted Mar 8, 2020, 6:36 PM by Lpvillage RobertaZ


LPV HOA Minutes 2-3-20

posted Mar 7, 2020, 1:47 PM by Lpvillage RobertaZ


LPV HOA Minutes 1-6-20

posted Feb 19, 2020, 4:02 AM by Lpvillage RobertaZ


LPV HOA Minutes 12-2-19

posted Feb 19, 2020, 3:57 AM by Lpvillage RobertaZ   [ updated Feb 19, 2020, 4:00 AM ]


LPV HOA Minutes 11-4-19

posted Dec 29, 2019, 10:26 AM by Lpvillage RobertaZ


LPV HOA Minutes 4-1-19

posted May 21, 2019, 1:05 PM by Lpvillage RobertaZ


1-10 of 72